Training omgaan met agressie

De trainingen ‘Omgaan met Agressie’ is enerzijds gericht op het verwerven van kennis en inzicht in agressief gedrag, en anderzijds op het aanleren van hanteringvaardigheden. Zowel het gebied van ‘pratend oplossen’, als het gebied van ‘fysiek ingrijpen’ komen aan bod. De trainingen kenmerken zich door een interactief karakter met de deelnemers. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van een theoretisch kader door middel van het werkmodel “Omgang met agressie”. Dit werkmodel wordt tijdens de bijeenkomst gebruikt als hulpmiddel tot bewustwording van het handelingsproces en als mogelijke aanvulling tot handelingstechnieken. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd elkaar effectief feedback te geven, met behulp van het werkmodel. Een professionele trainingsacteur wordt als ‘levend lesmateriaal’ ingezet.

Op basis van uw vraagstelling zullen tijdens de training o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Identificeren van verschillende vormen van agressie
 • Professioneel & methodisch handelen
 • Omgaan met agressie
 • Vluchten en vechten
 • Incidenten (case besprekingen)
 • Fysieke weerbaarheid (als praten niet helpt)
 • Simulaties
 • Juridische aspecten
 • Nazorg
 • Agressieverhogend en -verlagend gedrag, herkennen en benoemen
 • Eigen emoties controleren
 • De situatie beter in kunnen schatten
 • De invloed van eigen angst en agressie op uw functioneren onderkennen en beïnvloeden
 • Effectief en proportioneel zelfverdedigingtechnieken toepassen
 • Met collega’s overleggen over te volgen strategieën in omgaan met agressie
Maak eens een vrijblijvende afspraak
agressietraining
salestraining

Sales is mensenwerk

In onze Salestraining onderkennen wij dat iedere verkoper verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen, gedachten en gevoelens. Als de verkoper zichzelf met succes wil veranderen en beter wil worden in zijn vak, moet hij zich bewust zijn van zijn performance in iedere stap in het salesproces. Iedere verkoper heeft zijn sterke en zwakke punten, maar ook miskende blinde vlekken. Om op deze gebieden te kunnen veranderen heeft de verkoper Salestraining en begeleiding nodig van ervaren Salestrainers.

Een Salestraining met slimme modules
Wij werken praktisch door de deelnemers aan de Salestraining te laten ervaren hoe ze succesvol gedrag kunnen zetten. We gaan recht op ons doel af: verbetering van het gedrag dat leidt tot verbeterde resultaten.

Inhoud. De eerste indruk van de verkoper is bepalend voor het vervolg van het verkoopproces. De deelnemers hebben zich voorbereid op een presentatie die antwoord geeft op de vraag: ‘waarom zou ik het door jou aangeboden product/dienst van jou kopen?’ Deze elevatorpitch wordt onder begeleiding van de Salestrainer voorbereid met behulp van het AIDAmodel: Attention, Interest, Desire, Action. De presentaties duren maximaal 45 seconden waarna de verkoper feedback krijgt van zowel de Salestrainer als de andere deelnemers.
Resultaat. Op ieder moment van de dag kunnen zeggen wat de essentie is van zaken doen met jou.
Inhoud. Wij beschikken over de meest inzichtelijke en praktisch hanteerbare salestest die beschikbaar is: het Commerciële DISC-stijlprofiel! Dit profiel is gebaseerd op de gevalideerde DISC-test. We meten hoe hoog uw Salesteam scoort in de 6 stappen van het salesproces. We starten deze module van de Salestraining met de uitleg van het salesproces. De deelnemers krijgen inzicht in het belang van iedere stap. Vanuit het persoonlijke Commerciële DISC-profiel van de individuele deelnemers wordt in de trainingsruimte de sterken en zwakten van de groep fysiek in kaart gebracht. Een Salesteam is zo sterk als de zwakste schakels. Stel je voor dat je met 10 man geweldig goed contact kan maken, maar niemand is goed in relatiebeheer. Kun je dat maar beter in beeld hebben!
Resultaat. Inzicht in de 6 stappen van het salesproces en de sterkten en zwakten in het team per stap.
Inhoud. In sales heb je vissers en jagers. In de Salestraining maken we van alle deelnemers jagers. We maken ze expert in het najagen van hun persoonlijke ontwikkeling. Waar anderen wachten tot ze iets leren of aangereikt krijgen zetten we de deelnemers aan de Salestraining in de lead van hun eigen groeiproces. In koppels worden SMART afspraken gemaakt over de leerdoelen en er wordt een beeld gemaakt van hoe de nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk tot resultaat zullen leiden. In het vervolg van de Salestraining zullen de deelnemers verbaast zijn van het positieve effect van het aanbrengen van deze focus.
Resultaat. Een sterke focus op de juiste leerdoelen die tot resultaten leiden.
Inhoud. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor consultatie selling! Je brengt de klant vooraf letterlijk in kaart. In de training raken de deelnemers vertrouwd met Roos van Leary. Hierin worden beslissers en beïnvloeders in kaart gebracht en de verwachting of ze positief of negatief tegenover de aankoop staan. Dit overzicht maakt duidelijk met wie je aan tafel moet zien te komen. Hoe je dat doet zonder mensen te passeren, oefenen we op verrassende wijze.
Resultaat. Deelnemers kunnen inzichtelijk krijgen wie interessant is binnen de kopende partij en hoe ze bij die perso(o)n(en) aan tafel kunnen komen.
Inhoud. Naast inzicht in je eigen gedragsstijl is het herkennen van de stijl van de klant minstens zo belangrijk. Wat voor type krijg je tegenover je? Met behulp van sociale media is het mogelijk om interessante informatie in te winnen over het karakter van de klant. In de Salestraining leer je waar je op moet letten. Zoals je jezelf hebt leren kennen in het Commerciële stijlmodel kun je, gebaseerd op datzelfde model, inschatten hoe de klant zal communiceren en het allerbelangrijkste: wat dat betekent voor jouw aanpassing aan de klant!
Resultaat. Het kunnen inschatten van de communicatiestijl van de klant op basis van informatie en foto’s. Stijlflexibiliteit!
Inhoud. Verkoopprincipes zijn oneindig veel belangrijker dan verkooptechnieken. De keuzes van een proactieve verkoper vindt plaats op basis van zijn bewust gekozen waarden en principes. Een opsomming van de principes van een aantal topverkopers en topondernemers:
• Walt Disney: ‘Elke droom is mogelijk voor wie de moed heeft er trouw aan te blijven.’
• Steve Jobs: ‘Als vandaag de laatste dag is van mijn leven, zou ik dan doen wat ik van plan ben te gaan doen?’
• Richard Branson: ‘Als het niet leuk is, is het niks.’
• Henry Ford: ‘De vreugde in het werk komt van de kans om te dienen.’
In de training begeleiden we de deelnemers naar de kern van hun handelen. Op welke principes baseren zij dag in dag uit hun gedrag naar klanten?
Resultaat. Duidelijkheid en houvast van waaruit proactief handelen in sales zal ontstaan.
Inhoud. Leuke mensen doen zaken met leuke mensen, gulle met gulle, bange met bange, winnaars met winnaars en mensen met zelfvertrouwen met mensen die te vertrouwen zijn. We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn! Belangrijker dan alle technieken en trucen is het oordeel dat je hebt naar de klant. Deze voelt, vaak onbewust, meteen of het je menens is of dat je eigenlijk geen contact wilt maken. In deze impactvolle module van de Salestraining leer je hoe je op professionele maar eigen wijze contact te maken met de klant. De pleasers leren we bij zichzelf te blijven en de ongeïnteresseerden leren we inleven, zonder de structuur te verliezen. Een goede eerste indruk levert de vruchtbare grond op waar alles op kan groeien.
Resultaat. Contact kunnen maken met klanten op een wezenlijk niveau. Een vliegende start in het salesgesprek.
Meer weten over Salestraning

Loopbaancoaching

Helder krijgen wat je wilt. Weten waar je wilt eindigen en welke stappen je moet ondernemen om daar te komen. Duidelijk weten wat je krachten zijn en kunnen inschatten wat je positie op de arbeidsmarkt is. Een ander in twee minuten kunnen schetsen wie je bent, waar je voor staat en wat je voor hen kunt betekenen. De arbeidsmarkt benaderen met een positieve, doelgerichte en daadkrachtige aanpak.

Loopbaancoaching is geschikt voor mensen die zich afvragen wat ze willen en mensen die afvragen hoe ze daar kunnen geraken. Als het gaat over loopbaankeuze of loopbaanontwikkeling werken we op basis van de krachtenbenadering en onderzoek naar employability. We vatten het samen met 4 K’s:

 • Krachten: van welke bezigheden krijg je energie? Waar beleef je plezier aan en wat gaat je over het algemeen gemakkelijk af? Het is niet onbelangrijk om te werken aan je zwakke punten, maar het is veel slimmer om te werken aan je sterke punten. Die krachten zouden de leidende factor moeten zijn in je carrière.
 • Kansen: het is gezond om te dromen, maar je moet op den duur ook weer wakker worden. Het gaat niet alleen om welke baan je wilt, maar ook wat er beschikbaar is. Wil jij het risico nemen in de zoektocht naar je droombaan, of ben je bereid om wat water bij de wijn te doen als dat je kans van slagen vergroot?
 • Kennis: wat weet en wat kun je al? Kunnen deze vaardigheden een meerwaarde zijn in een nieuwe loopbaan? Moet je nog iets bijleren, of wordt het tijd dat je zelf les gaat geven? Je loopbaanpad is afhankelijk van wat je weet en wat je kunt en daarom het is verstandig om dat helder te hebben.
 • Kennissen: het gezegde gaat dat wie je kent belangrijker is dan wat je kent. Wij zijn in ieder geval van mening dat je netwerk meespeelt in het succes van je loopbaan. Wij brengen je netwerk in kaart en leren je hoe je hier optimaal gebruik van kan maken.

Pas als je alle vier K’s helder hebt, kun je gaan kijken naar het pad dat voor je ligt. Daarbij kan het gaan om een volgende stap in je carrière, verdere ontwikkeling in je huidige loopbaan of de start van een totaal nieuwe loopbaan.

Een loopbaancoachingstraject kan op verschillende manieren invulling krijgen, afhankelijk van je vraag. Wij onderscheiden drie stappen

 • 1. Wat wil ik?
  Je moet (of wilt) op zoek naar een nieuwe baan, maar het is je niet helder welke dat dan moet zijn. In dit traject brengen we met behulp van vragenlijsten en enkele praktische oefeningen in kaart wat jouw droombaan is. We brengen al de 4 K’s in kaart en suggereren een aantal banen die daar goed mee matchen.
  Dit traject bestaat over het algemeen uit twee tot drie gesprekken.
 • 2. Hoe vind ik een baan?
  Je weet welke baan je wilt, maar vindt het lastig om deze te vinden. Je hebt behoefte aan een strategie om de arbeidsmarkt te benaderen die je helder inzicht geeft in wat je wel kunt en wat je niet kunt. In dit traject helpen we je om een dergelijke strategie op te zetten. We geven vorm aan je CV, geven sollicitatietips en concrete antwoorden op jouw vragen.
  Ook dit deel van de begeleiding beslaat twee tot drie gesprekken.
 • 3. Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?
  In sommige gevallen is het sollicitatiegesprek het struikelblok bij het vinden van een nieuwe baan. Als jij er last van hebt om je te presenteren of moeite hebt met het maken van assessments, kunnen wij je helpen om hier beter mee om te kunnen gaan.
  Afhankelijk van je vraag, besteden we hier tot drie gesprekken aan of een wat langere bijeenkomst waarin we het sollicitatiegesprek met een acteur oefenen.

Weet je niet precies welk traject voor jou geschikt is? Bel gerust even om te onderzoeken welk traject bij jouw wensen aansluit.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
loopbaancoaching
mindfulness

Mindfulness – de kracht van aandacht

Aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen wordt mindfulness genoemd. De workshop zal bestaan uit oefeningen waarvan tientallen wetenschappelijke studies hebben laten zien dat deze kunnen leiden tot vermindering van stress, angst, paniek, spanningshoofdpijn, hoge bloeddruk, chronische rugpijnen en andere psychomatische klachten. Daarnaast blijken deze oefeningen doelmatig om piekergedachten het hoofd te bieden.

Studeren met aandacht is niet altijd even gemakkelijk en het tegendeel kent iedereen wel. Je probeert bijvoorbeeld je aandacht bij je boek te houden, maar je komt in gepieker terecht “Het is zo moeilijk en zo veel … Ik MOET het tentamen halen … en als ik zak …”. Je aandacht wordt dan meer getrokken door persoonlijk gepieker, dan door de studietaak. Of je probeert aan een paper te werken, maar je laat je afleiden door allerlei plezierige gedachten “Volgende week ga ik met vakantie … wat zal ik meenemen?” of door telefoontjes “Ja, wat leuk dat íe belt”. Ook dan geldt dat je meer met jezelf bezig bent, dan met de studietaak. Maar zo schiet het niet op.

Hoe nu meer je aandacht bij de (studie)taak te houden en je niet automatisch te laten afleiden door persoonlijke negatieve of positieve gedachten? De principes van mindfulness zijn te vertalen in aanbevelingen hoe je met aandacht kunt studeren. Als je met aandacht studeert, dan wordt het plezieriger om te studeren en je bevordert het halen van goede studieresultaten Mindfulness helpt om het lekkers te proeven, de gebeurtenissen in het gesprek te ervaren en zo goed mogelijk het tentamen te maken. Dus, als je eet, eet dan ook met aandacht en proef. En als je met iemand spreekt, doe dat met aandacht en bemerk bij jezelf wat je hebt te zeggen en merk op wat de ander zegt. En houdt bij het tentamen zoveel mogelijk je aandacht bij de vragen en de antwoorden. Piekeren kan altijd nog later. Dit klinkt zeer eenvoudig, maar door de vele automatismen van mensen blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om met aandacht in het hier en nu te blijven.

Is het onduidelijk waar dit over gaat? Is het je wel eens opgevallen dat als toeristen naar een voor jouw bekend punt in je omgeving kijken, en als je dan meekijkt dat je vaak iets nieuws ziet? Gebruik dat en doe eens een experiment met het doorbreken van automatismen en van mindlessness. Loop eens een bekende route, maar nu met een houding alsof alles nieuw en onbekend is. Wat merk je dan en hoe voelt dat? Of eet eens met al je aandacht een peer, een kiwi, of gedroogd fruit, een rozijn wellicht. Neem waar wat er allemaal valt waar te nemen. Niet alleen smaak en geur, maar ook het geluid van proeven, of kauwen in je mond, de temperatuur en de hardheid van de vrucht, enz. Wat merk je dan en hoe voelt dat?
Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merk dat dan op zonder dat te veroordelen (‘Stom dat ik daar aan denk, want ik moet nu oefenen’). En als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt (‘Ik moet niet negatief oordelen, want ik moet alles accepteren’). Het zal duidelijk zijn dat ‘Ik mag aan niets denken, want ik moet mindful zijn’ een onmogelijke opdracht aan jezelf is waarmee je jezelf alleen maar kwelt. Probeer steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten in jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt.
Sensaties, gevoelens en gedachten komen langs in wat William James de ‘stream ofconsciousness’ noemde. Ze komen en ze gaan weer. Het is begrijpelijk dat onaangename sensaties, negatieve gevoelens en gedachten niet erg welkom zijn. Je zou het liever niet voelen en denken, maar als deze er wel zijn, wat dan? Je zelf dwingen om pijn niet te voelen? Of opgaan in sombere gevoelens en negatieve oordelen over jezelf en daar 100% in geloven als een soort automatisme? Verbieden en oordelen dat je verboden gedachten niet mag denken, of oordelen dat je zo nu eenmaal bent? Helpt dwingen, verbieden, oordelen of in weg zinken? Vaak niet en dan is het met mindfulness mogelijk te leren om anders om te gaan met die sensaties, gevoelens en gedachten. Je leert dan een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich zo in jou afspeelt. Namelijk een observerende houding ten aanzien van de sensaties, gevoelens en gedachten die komen en gaan in een ‘stream of consciousness’. Zo leer je anders om te gaan met pijn, somberte, gepieker, enz. Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de houding van een onderzoeker dan die van een aanklager. Minder ‘zo ben ik’, ‘zo is het’ en ‘dit deugt niet van mij’, maar meer ‘zo neem ik dit waar en zo denk ik dat’.
 • Relaxatie oefeningen
 • Reis door het lichaam
 • Ademhalingsoefeningen
 • Zittende meditatie
Hier vertellen wij u graag over

Contact

Nuri Cetin
Telefoon: 06 42 48 42 34
Email: info@c10training.nl
Website: www.c10traning.nl

KvK: 6494 5782
BTW: NL1541.43.303.B.01
IBAN: NL85ABNA0435218727